Arkiv


...

Utlånsordning av sko og utstyr

I Utleirahallen kan du låne sko, både til aktivitet i hallen og fotballskao til kunstgressbanen. Det er også knesbeskyttere og leggskinn tilgjengelig. Om man låner utstyret i en time under aktiviteten eller en lengre periode er opp

Les mer
...

Panteinnsamling til gode formål

Hjertevenn har et samarbeid med Frelsesarmeen om å gjenbruke deres klescontainere når disse byttes ut. Målsetningen med dette er å gjenbruke containerne for å samle pant. Utleira IL har i mange år samlet pant i Utleirah

Les mer
...

Julegaver til barn i lavinntektsfamilier

Til jul i 2022 samlet Hjertevenn og Utleira IL inn gaver, både brukte og nye. I samarbeid med Barne og familietjenesten på Lerkendal og skoler i bydelen kartla man familier som var i målgruppen. Dette resulterte i at 120 barn i nær

Les mer
...

Nye arenaskilt med Hjertevenn

Det er utviklet en del nye arenaskilt til Utleira Idrettspark. Dette er gjenbruksskilt i samarbeid med BK Trykkpartner. Bidragsytere

Les mer
...

Hjertevenn T-skjorte

Bambusa har utviklet en bambus t-skjorte til våre hjertevenner. Denne kommer i februar 2023. Bidragsytere

Les mer
...

Klistremerker som gir økt fokus

Det er utviklet nye klistremerker for å redusere forbruk og bedre gjenvinning. Vi ønsker gjerne at Hjertevenn-bedrifter og samarbeidspartnere bruker disse, for effekten det gir og for åmarkedsføre nettstedet. Bidragsytere

Les mer
...

Hjertevenn-koppen 2023

Hjertevenn har i samabeid med Utleira IL og Stubban Vel utviklet en Hjertevenn-kopp. Målsetningen med Hjertevennkoppen er å hindre ensomhet. Hjertevenn-koppen skal symbolisere at man ønsker kontakt og at alle som bruker Hjertevenn-

Les mer
...

Matutlevering i Utleirahallen

Hjertevenn har i samarbeid med Utleira Idrettslag og Matsentralen i Trondheim matutlevering - Mandager fra kl 14.00 - Fredager fra kl 14.00   I 2022 har det blitt delt ut ca 25 tonn med mat gjennom året. Mesteparten av maten har kommet fra Mat

Les mer