Bydelsløfter for FNs 3. mål: God helseSkape samarbeid for å etablere felles arenaer og aktiviteter på tvers av aldersgrupper.
Aktive nærmiljø
Inkludering
Kultur
Møteplasser
Blakli barnehager:
Lærer barna å ta vare på hverandre, bry seg om hverandre. Skaper samhold. Bidrar til at familier blir kjent med hverandre og formidler viktigheten av at familier bryr seg om hverandre. Fellessskap og Inkludering.
Nidarvoll skole:
Skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing.
Barna gis mulighet for medbestemmelse slik at de opplever å bli hørt og at deres mening blir tillagt betydning. 
Ristunet på Risvollan:
Alle barn og unge som ønsker det kan delta på aktiviteter hos oss, uavhengig av familiens økonomi, bakgrunn, livssyn, ferdigheter og kunnskap.
Utleira barnehager:
Samarbeid med Utleirahallen i åpningstid hvor barnehagebarn får låne hallen til fysisk aktivitet.
Utleira IL:
Satse på sunne produkter i kiosken.
Tilrettelegge for et bredt aktivitetstilbud, både for mosjonister og de som virkelig vil bli gode.
Trondheim Kommune:
Barne- og Familie Tjenesten
Jobber for helhetlig oppfølging av barn og unge under 18 år. Skape sterke lag rundt barna og familiene.

God helse inbefatter både vår fysiske og psykiske helse. Ved å jobbe for aktivisering, inkludering, raushet, tilhørighet og trygghet bygger vi opp om utviklingen av en livslang god helse. Fysisk helse er god kroppslig helse som oppnås gjennom balanse mellom regelmessig mosjon, sunn diett og hvile. Psykisk helse henger tett sammen med fysisk helse i den forstand at dårlig psykisk helse kan påvirke den fysiske tilstanden hos en person negativt. God psykisk helse vil igjen gjøre barn og unge bedre rustet til å ta riktige valg i livet.

  • Tidlig innsats øker god folkehelse
  • Forebygge rusmiddelmisbruk gjennom inkludering og forhindre utenforskap
  • Gi varierte trenings- og aktivitetstilbud på alle nivå til alle uavhengig av kjønn, bakgrunn, funksjonsevne, livssyn  og hvor man kommer fra
  • Inkludering og lagspill gir god psykisk helse