Bydelsløfter for FNs 13. mål: Stoppe klimaendringene


Hoeggen speidere:
Gjennom utendørsaktiviteter blir vi kjent med, tar vare på og setter pris på naturen. Vi jobber for å øke kunnskap om rettferdighet og synliggjøre det ansvaret vi har for andre enn oss selv.
Steindal skole:
Skolejoggen i forbindelse med tv aksjonen
Fokus på kildesortering
Utleira skole:
Skolejoggen i forbindelse med tv aksjonen

  • Holdningsskapende arbeid
  • Minne om kildesortering og ta søppel med til nærmete søppelkasse/ -boks
  • Oppfordre medlemmer til å gå eller sykle til trening
  • Plukke søppel i nærmiljøet - organisere "Plogging"
  • Samkjøring til aktiviteter dersom man må bruke bil
  • Satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur