Bydelsløfter for FNs 15. mål: Livet på land


Blakli barnehager:
Vi bruker nærmiljøet, barna blir kjent og lærer seg å ta vare på omgivelsene og naturen. - Holdningsskapende arbeid.
Nidarvoll skole:
Elevbedrift som rydder i nærområdet rundt skolen
Utleira skole:

Driver holdningsskapende arbeid gjennom "Gjest i naturen", et samarbeid med natursekken og grønn barneby. Snegle, mark, jord og røtter og bie/humle prosjekt.

Organisere felles ryddedag i området (plukke søppel og plast)

Deltar på Rusken. Plukker søppel på skoleområdet og i nærmiljøet.

Deltar på beintøft, earth hour og batterijakten.Mye av den menneskeskapte virksomheten fører til belastning på miljøet. Dette dreier seg om inngrep i naturen, utilstrekkelig avfallshåndtering, ressursforbruk, klimautslipp fra transport og annen virksomhet, men også estetisk påvirkning av våre omgivelser. Vi har ansvar for å vise hensyn til miljøet og det biologiske mangfoldet, og ikke la våre aktiviteter foregå på bekostning av dette. Vi må forbedre våre aktiviteter og rydde opp etter oss. Her har vi alle et medansvar.

  • Bevare uberørte naturområder
  • Erstatte engangsplast
  • Flere bikuber og kolonihager
  • Holdningsskapende arbeid
  • Insektshotell
  • Minimere plastbruken i hverdagen
  • Rense natur og nærområde for søppel
  • Tydelig merket avfallsdunker der folk ferdes