Bydelsløfter for FNs 5. mål: Likestilling mellom kjønnene


Hoegge skole:
Jobber hver dag for at alle skal inkluderes i fellesskapet.
Nidarøst Orienteringsklubb:
Vi jobber for å ha et tilbud der begge kjønn har like rettigheter og muligheter for å delta og å påvirke.
Utleira IL:
Vi forplikter oss at alle skal ha like muligheter og rettigheter til å delta på sitt nivå, både innen konkurrerende og ikke konkurrerende aktivitet.
Alle skal ha like muligheter for å ta ledende roller, uavhengig av kjønn.
Vi har nulltoleranse for mobbing og grov og hetsende språkbruk.
Utleira skole:

Vi har trivselsledere, to vennskapsbenker og to vennskapsuker i året.

Fokus på nettvettregler og nettmobbing på alle trinn.

Faste prosedyrer når mobbing og trakassering skjer.

Vårt samfunn er ikke kommet så langt innen likestilling som vi kanskje liker å tro. Det forekommer fremdeles store forskjeller på kvalitet og tilgang på tilbud for jenter og gutter på ulike arenaer. For å oppnå mer likestilling trenger hver enkelt aktør jobbe for dette på sin arena.

  • Inkluderende tilbud tilpasset ulike nivå og interesser, uavhengig av kjønn
  • Gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til deltagelse og aktivitet
  • Gi begge kjønn like muligheter til å si sin mening og muligheten for å påvirke
  • Oppmuntre jenter til å ta ledende roller
  • Verdiarbeid som styrker hver enkelt til å motvirke vold og diskriminering
  • Nulltoleranse for grov og hetsende språkbruk