Bydelsløfter for FNs 2. mål: Utrydde sult


Matutlevering:

Samarbeid om organisering og utdeling av mat fra matsentralen i Trondheim til barnefamilier med redusert økonomi

Sunn mat og matutlevering:
Vi har alltid salg av mat i kjosken og bestreber oss at denne skal være av sunn og av god kvalitet.
Vi har utdeling av mat fra matsentralen i Trondheim en dag i uken, for lavinntektsfamilier og -personer.

Nok mat til å leve et godt liv er en menneskerettighet. Selv om vi i Norge i det store og hele ikke har utfordringer med matmangel, er det mennesker som i perioder av livet må gjøre prioriteringer mellom å ha nok og riktig mat eller betale regninger. Her må samfunnets prioriteringer omjusteres fra profitt og overproduksjon til en bærekraftig matproduksjon og distribusjon som kommer alle til gode. Norge har i realiteten så mye mat at mye av den aldri kommer ut på markedet.

  • Fordele ressursene og ta vare på maten vi produserer på en bedre måte enn i dag
  • Kortreist mat og ressursutnyttelse
  • Organisering av matutlevering 
  • Redusere matsvinn
  • Tilby gode og næringsrike matretter i kiosker, på festivaler og arrangementer