Bydelsløfter for FNs 6. mål: Rent vann


Trondheim kommune:
Jobber for å sikre rent vann til byens befolkning

Utleira IL:
Forplikter oss at alle som bruker hallen har trygg og sikker tilgang til rent drikkevann, toalett og garderobe.

I Norge har vi rik tilgang på rent vann, men likevel må vi tilstrebe å redusere sløsing av vann som ressurs. Oftest tenker vi ikke over hvor avhengig vi er av tilgangen på rent vann før tilgangen forsvinner.

  • Tilgang til trygt drikkevann, toalett og garderobe før, under og etter trening
  • Sparedusj
  • Rense natur og nærområde for søppel
  • Holdningsskapende arbeid
  • Teknologi for vannoppsamling, avsalting, effektiv bruk av vannressurser, behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk (FN 6.a)