Bydelsløfter for FNs 1. mål: Utrydde fattigdom


Hoeggen skole:
Går inn med tilskudd og støtte slik at alle kan delta i fellesskapets arrangementer i skoleregi.
Hoeggen speidere:
Vi forplikter oss å hjelpe i søknad om støtte til fritidsaktivitet - Økonomi skal ikke være en barriere for å delta! Søk støtte til deltagelse.

Alle medlemmer får refundert 50% av ulike utgifter i forbindelse med lengre turer o.l., via frifond. Familier kan søke KFUK-KFUM-speidernes deltakerfond om å få dekket de resterende 50%, samt speiderbutikkens utstyrsfond om støtte til speiderutstyr.
Nardo og omegn frivilligsentral:
Arrangement og aktiviteter i regi av frivilligsentralen er kostnadsfrie.
Se aktiviteter her.
Nidelv IL:
Vi forplikter oss å hjelpe i søknad om støtte til fritidsaktivitet - Økonomi skal ikke være en barriere for å delta!

 

Ristunet på Risvollan:
Gratis fritidsaktiviteter for barn og ungdom på ettermiddag/kveld og i skoleferiene.
Følg facebook-sida
Steindal skole:
Sosiale sammenkomster uten betalingspress.
Sender ikke ut informasjon om tilbud som koster penger.
Trondheim kommune:
Tilbyr redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid SFO og barnehage på økonomisk grunnlag.

Vi gir tilskudd til lag og organisasjoner, noe subsidiering av inngangsbilletter, og gjennom å finne smarte løsninger for finansiering.
Utleira IL:
- Vi forplikter oss til å tilby gratis aktivitet til barn og ungdom fra familier med redusert betalingsevne. Både gjennom økonomisk støtte og egne aktivitetstilbud. - Vil vil få alle med!

- Vi har panteordning av treningsklær.
- Vi tilbyr utlån og gjenbruk av innesko og fotballsko - kom innom!

Søk om Fritak fra treningsavgift
Utleira skole:
Tilbyr foresatte hjelp med innkjøp av utstyr til leirskole.

Sosiale sammenkomster uten betalingspress.

Skolen gir pølse, frukt og pepperkaker til alle elever ved enkelte anledninger.

Utleira skolekorps:
Samarbeider tett med Utleira skole og Trondheim kommunale musikkskole, som kan være med å bidra med støtteordninger så alle kan være med.

Retten til en tilfredsstillende levestandard er en menneskerettighet. På lokalt nivå kan vi jobbe for å minimere konsekvensene for personer og famillier med redusert betalingsevne og bidra til at disse kommer seg ut av negative spiraler der økonomi setter store begrensninger.

  • Arena for utlån, bytting og gjenbruk av utstyr, klær og sko
  • Bidra til at alle familier skal kunne delta uavhengig av egen økonomi
  • Bidra til innsikt i og kunnskap om personlig økonomi
  • Gi like muligheter til alle som har lyst til å delta.
  • Redusere økonomiske barrierer.