Bydelsløfter for FNs 12. mål: Ansvarlig forbrukInnsamling av matavfall til kompostering

Othilienborg IL:
Vi tilbyr utlån av ski/ hjelm/ sko til bruk i alpinanlegget.
Steindal skole:
Vi tilbyr utlån av utstyre for at barn skal kunne teste det ut, uten først å måtte kjøpe det:

 • Utlån av f.eks. sykkel, ski og skøyter
Utleira barnehager:
Leker ligger ute etter åpningstid slik at barn og foreldre som bruker barnehagen på ettermiddagstid har noen leker tilgjengelig. Slik blir uteområdet en naturlig tiltrekningsarena, og mer interessant når det også ligger leker ute.
Barnehagen kan leies ut til barnebursdager og konfirmasjoner.

Utleira IL:

 •  Vi har panteordning av treningsklær
 •  Vi tilbyr utlån av innesko og fotballsko - kom innom
 • Vi forplikter oss til å fjerne alle engangsprodukter fra kiosken og i driften av idrettsanlegget ellers.
Utleira skole:
Vi tilbyr utlån av utstyre for at barn skal kunne teste det ut, uten først å måtte kjøpe det:

 • Utlån av 2 sykler ved sykkelturer på mellomtrinnet.
 • Utlån av skøyter og ski om vinteren
Utleira skolekorps:
Vi tilbyr panteordning av uniformer og utlån av instrumenter

 • Holdningsskapende arbeid
 • Kildesortering, gjenbruk, redesign
 • Klesbytte-kafé
 • Kutte eller redusere engangsprodukter
 • Lekebytte-kafé
 • Loppemarked og bruktmarked
 • Panteordninger for og gjenbruk av treningstøy/ klær/ uniformer/ sko/ utstyr
 • Redusere matsvinn
 • Sikre at innbyggere har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen (FN 12.8)