Bydelsløfter for FNs 10. mål: Mindre ulikhet


Nardo og omegn Frivilligsentral:
Vi tilbyr ulike tiltak for integrering
  • Språkkafé
  • Målrettet intergrering til arbeid - MITA
  • Kvinner i frivillig arbeid - KIFA
Hoeggen speidere:
"Rundt våre leirbål er det plass til alle!". Alle er velkomne som medlemmer hos oss, uavhengig av tro, etnisk eller kulturell tilhørighet, legning, identitet eller funksjonsevne.
Steindal skole:
Vi har "Vi uke" på skolen hvert år, med fokus på forståelse, mangfold og ulikhet.
Utleira barnehager:
Legger til rette for samtaler med flerkulturelle familier og tett samarbeid med helsestasjonen i forhold til barn/familier i sårbare situasjoner.
Utleira IL:

Engasjerer flyktninger, arbeisledige, folk i rusbehandling til arbeidstrening.

Alle i Utleira skal ha like muligheter og behandles tilsvarende likt, uansett kjønn, etnisitet, legning, tro osv.


  • Tiltak for integrering av flyktninger
  • Bidra til kulturforståelse og kulturutveksling
  • Sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status