Bydelsløfter for FNs 11. mål: Bærekraftige byer og lokalsamfunn


Hoeggen skole:
Jobbe for en bedre forståelse av fellesskapet med fokus på lokalmiljøet
Nidarvoll skole:
Tilrettelegger for lån av lokaler til ulike frivillige organisasjoner.
Risvollan borettslag:
Legger til rette for gode og trygge boforhold og gode uteareal.
Legger til rette for aktivitet av mange slag.
Trondheim kommune:
Legger til rette for frivillige lag og organisasjoner i Trondheim, og arbeider for et tettere samarbeid mellom kommune og frivillighet.
Dialog og samarbeid med lag og organisasjoner. Arbeid i nærmiljø.

Vi har en tidsfrist på oss til å foreta omleggelser av hvordan samfunnet er strukturert.

  • Organisering av samkjøring til fritidsaktiviteter
  • Sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris (FN 11.1)
  • Redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi (FN 11.6)