Bydelsløfter for FNs 4. mål: God utdanning


Hoeggen speidere:
Vi utgjør en positiv forskjell i samfunnet ved å utvikle unge mennesker som tar lederansvar og deltar aktivt i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi tilbyr sosial tilhørighet, varierte opplevelser og personlig utvikling på mange plan for både barn og voksne, også for dem som faller utenfor i sportslige aktiviteter, og for dem som har redusert betalingsevne.
Risvollan bibliotek:
Tilbyr litteratur og kulturformidling
Språkkafé for integrering
Utleira IL:
Hos oss kan du lære ferdigheter innen svært varierte idretter. Vi tilbyr trener- og lederkurs.
Utleira skolekorps:

Her lærer du å spille, du lærer noter, du lærer å stå på en scene og du er sammen med andre.

Vi øver en gang i uken (tirsdager mellom klokken 18.00 og 20.00). Vi har veldig artige pauser også!

Du starter som aspirant, avanserer til junior og fortsetter deretter i hovedkorpset.   Flotte uniformer!  Aspirant- og junior bærer flagg og dusker i 17.mai-toget!

Korpset samarbeider med Trondheim kommunale kulturskole. Du får din egen lærer på det instrumentet du velger. Vi samarbeider med Utleira Idrettslag slik at du kan være med begge steder.

 

God helhetlig utdanning og livslang læring innbefatter hele mennesket. I tillegg til intellektuell og praktisk opplæring, bør utdanningen også møte det meningssøkende, skapende, arbeidende, allmenndannende, samarbeidende, integrerte og miljøbevisste mennesket.

  • Gode rollemodeller som lærere/ ledere/ trenere, og kvalitet i opplæringen.
  • Tilby læring i å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst.
  • Alle skal oppleve læring, mestring, fellesskap og trygghet uavhengig av kjønn, bakgrunn og hvor man kommer fra.
  • Sikre lik tilgang til opplæring og udanning til alle som ønsker det på alle nivåer.
  • Etablere og oppgradere tilbud som er barnevennlige, ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller og til personer med nedsatt funksjonsevne og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle.