Bydelsløfter for FNs 17. mål: Samarbeid for å nå målene


Disse aktørene vil jobbe sammen for en bedre bydel og et inkluderende nærmiljø for alle.

Aktørene forplikter seg til:

  • Samarbeid
  • Utvikle og følge opp egne bærekraftsøfter
  • Utvikle og følge opp samarbeid om tiltak og bærekraftsløfter
  • Deltakelse på fellesmøter
  • Oppdatere egen nettside om tiltak og samarbeidsprosjekter som lenkes opp mot nettsiden Bærekraftig Bydel og sørge for at informasjon på denne nettsiden er oppdatert.


Er det noe du vil bidra med? Kontakt oss. 

Sammen har vi ubegrenset med kompetanse.
Visste du at for å nå de ambisiøse bærekraftsmålene må vi arbeide sammen. Det blir utfordrende, men vi kan klare det.

For å bygge opp et bærekraftig lokalsamfunn, god helse og utdanning, mindre ulikhet og at alle blir sett og inkludert, må vi skape samarbeid som lar seg implementere i hver enkelts strategi. Da kan vi klare å skape en bærekraftig bydel, der vi lærer av og hjelper hverandre og sammen har gode prosjekter. Dette kan bygge opp gode og sterke fellesskap blant mennesker, med bl.a. robuste barn og ungdommer, og deltagende voksne og eldre.

For å kunne se et helhetlig bilde av bydelen, må tilbudene og tiltakene som gjøres ses i en sammenheng.  Ved å samordne arbeidet hver enkelt aktør gjør for ei bærekraftig utvikling, slipper vi å jobbe fra hver vår «øy», og kan utvikle måter å jobbe sammen på, mot felles mål. Slik kan hver aktør avgjøre hva de skal ha fokus på og samtidig se andres gode prosjekter.

  • Fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn.
  • Holdningsskapende arbeid
  • Samarbeid mellom myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet for å oppnå bærekraftig utvikling
  • Skape bevissthet omkring bærekraftig utvikling
  • Skape nye og sterke partnerskap