Bydelsløfter for FNs 14. mål: Livet i havet


Steindal skole:
Vi driver aktivt med kildesortering og engasjerer oss for å redusere plast i havet.
Utleira IL:
Ønsker et samarbeid med flere aktører for å holde Nidelvstien fri for søppel fra øvre Leirfoss til Klæbu.

Mye av den menneskeskapte virksomheten fører til belastning på miljøet. Dette dreier seg om inngrep i naturen, utilstrekkelig avfallshåndtering, ressursforbruk, klimautslipp fra transport og annen virksomhet, men også estetisk påvirkning av våre omgivelser. Vi har ansvar for å vise hensyn til miljøet og det biologiske mangfoldet, og ikke la våre aktiviteter foregå på bekostning av dette. Vi må forbedre våre aktiviteter og rydde opp etter oss. Her har vi alle et medansvar.

  • Erstatte engangsplast
  • Holdningsskapende arbeid
  • Minimere plastbruken i hverdagen
  • Samarbeid om å rense natur og nærområde for søppel
  • Rydding av strender og elvebredder
  • Tydelig merket avfallsdunker der folk ferdes