Bydelsløfter for FNs 8. mål: Anstendig arbeid


Nardo og omegn Frivilligsentral:
Kvinner i frivillig arbeid
Målrettet integrering til arbeid

Utleira barnehager:
Samarbeid med NAV i forhold til arbeidstrening.
Utleira IL:

Alle dommere skal ha arbeidskontrakt.


  • Arenaer for arbeidstrening
  • Inkluderende arbeid
  • Inkluderende trener
  • Lokale leverandøravtaler
  • Kvinner i frivillig arbeid
  • Målrettet integrering til arbeid