Sammen om et livslangt, godt og utviklende bærekraftig lokalmiljø.

Utleira Idrettslag vil engasjere en hel bydel for å få til et bedre skole- og oppvekstmiljø, gjennom å forsterke gode fellesskap der vi tar vare på hverandre. Sammen har vi ubegrenset med kompetanse.

Portalen Bærekraftig Bydel er en digital oppslagstavle, som skal vise hvilke aktiviteter og tilbud, bærekraftige tiltak og løfter som finnes i nærmiljøet til Hoeggen og Sunnland skolekrets. Samarbeidspartnerne er fra frivillig, privat og offentlig sektor.

Følg oss på

 Har du noe du vil bidra med? Kontakt oss.