Bydelsløfter for FNs 9. mål: Industri, innovasjon og infrastruktur


Utleira IL:
Forplikter oss å hindre spredning av gummigrandulat.
Engasjerer seg i sak om tungtransport og deponi som påvirker bydelen. 
Utleira skole:
Engasjerer seg i trafikkspørsmål og sak om tungtransport og deponi som påvirker bydelen.

Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser (FN 9.4)