Bydelsløfter for FNs 16. mål: Fred, rettferdighet


Nardo og omegn frivilligsentral:
Vi tilbyr ulike tiltak for integrering
 • Språkkafé
 • Målrettet intergrering til arbeid - MITA
 • Kvinner i frivillig arbeid - KIFA
Utleira IL:
Vi forplikter oss å følge Fair Play - som handler om de overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. 
Utleira skole:
Samarbeid med Utleira IL og Utleira hallen for integrering i aktiviteter for fremmedspråklige.

 • Fair Play
 • Bidra til å skape et trygt, fredelig og inkluderende nærmiljø for alle
 • God integrering
 • Forebygge at barn og unge begår straffbare handlinger
 • Bekjempe alle former for organisert kriminalitet
 • Nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser
 • Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer (FN 16.7)
 • Sikre allmenn tilgang til informasjon (FN 16.10)